Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2016

MissySleepy
10:08
Są takie cztery słowa, które usłyszane na powitanie dają mi jakieś, być może złudne, poczucie bliskości z facetem.

Chodź, coś Ci pokażę.

Bo kiedy ledwie zdejmiesz płaszcz, a on już chce, żebyś poszła z nim i coś zobaczyła, to przecież tak, jakby na to właśnie czekał cały dzień. Jakbyś była pierwszą osobą, której chciał się pochwalić swoim odkryciem.

Chodź, coś Ci pokażę.
— unspoken/thought
MissySleepy
10:06
3033 2ada 500
Reposted fromkyte kyte viamajkey majkey
MissySleepy
10:05
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
MissySleepy
10:03

November 28 2016

MissySleepy
13:39
1669 8c6d
Reposted fromnaughty-k naughty-k vianothingwrong nothingwrong
MissySleepy
13:34
Reposted fromweightless weightless viaikari ikari

August 21 2016

MissySleepy
14:26
2345 0054 500
Reposted fromupuout upuout viakokoloko kokoloko
MissySleepy
14:25
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viakokoloko kokoloko
MissySleepy
14:24
8878 51d5
Reposted fromlumpy lumpy viakokoloko kokoloko

August 19 2016

MissySleepy
19:49
4846 942c
Reposted frommistic mistic viakokoloko kokoloko
MissySleepy
19:48
MissySleepy
19:47
MissySleepy
19:34
8747 4b71 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viamajkey majkey
MissySleepy
19:22
9430 b1d3
Reposted fromlittlefool littlefool vianothingwrong nothingwrong

August 03 2016

MissySleepy
15:54
zboczenia grafika: czy wiesz może co to za font? przepiękny!
MissySleepy
15:39
Reposted fromdembus dembus viakokoloko kokoloko
MissySleepy
15:38
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viaikari ikari
MissySleepy
15:36
you're never too old to have some fun
Reposted fromGeistergurke Geistergurke viaikari ikari

June 23 2016

MissySleepy
20:56
Przyjeżdża w środku tygodnia prawie 120 km, na 4 godziny tylko dlatego bo chce mnie przytulić.
-Zwariowałeś?
-Nie, zakochałem się.
Reposted fromeon eon
MissySleepy
20:45
how to make a cat tent
Reposted fromJonae Jonae viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl