Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

MissySleepy
19:19
MissySleepy
19:18
Reposted fromgruetze gruetze viaikari ikari
MissySleepy
18:53
Reposted fromgruetze gruetze viaikari ikari
MissySleepy
18:51
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viaikari ikari
18:48

July 05 2015

MissySleepy
13:44
8849 5287
Reposted fromoopsiak oopsiak viaikari ikari
MissySleepy
13:42
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaikari ikari
MissySleepy
13:41
4839 da21
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viawolalabym wolalabym
MissySleepy
13:41


I love when man does that. 
Reposted fromcaraseen caraseen viawolalabym wolalabym
MissySleepy
13:40

- To był chyba najciekawszy moment, jak dzisiaj na to patrzę. Najbardziej zdumiewa mnie, że nie myślałem, że to jest choroba, że mam depresję, tylko przez pięć lat uważałem, że jest mi smutno. Że być może świat stracił dla mnie blask, że mam taki okres w życiu.

Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
Reposted fromikari ikari
MissySleepy
13:39
MissySleepy
13:38
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
MissySleepy
13:37
8103 5c7d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
MissySleepy
13:37
9593 fd43
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viaikari ikari
MissySleepy
13:36
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viawolalabym wolalabym

July 04 2015

MissySleepy
10:20
3795 7e4f 500
Reposted frombirke birke viaikari ikari
MissySleepy
10:19
6308 7dfa
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaikari ikari
MissySleepy
10:18
MissySleepy
10:17
Reposted fromgruetze gruetze viaikari ikari
MissySleepy
10:17
9903 0b1a
Reposted frompapaj papaj viaPaniMinister PaniMinister
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl